لباس کار و لوازم حفاظت فردی

تولید عمده لباس کار تجهیزات و لوازم حفاظت فردی 

تولید و فروش لباس کار با کیفیت و انواع تجهیزات حفاظت فردی و لوازم HSE 

همکاری با بزرگترین شرکت های ایران طی نزدیک به سه دهه سابقه و صادرات به کشور های دیگر

برند هایــــ همکاران

مطالبــــ وبلاگ